A közműves ivóvíz- és a közműves szennyvíz-szolgáltatási jogviszony általános szabályainak változása

A közműves ivóvíz- és a közműves szennyvíz-szolgáltatási jogviszony általános szabályainak változása

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a közműves ivóvíz- és a közműves szennyvíz-szolgáltatási jogviszony általános szabályainak változása szerint jár el, miszerint:

ivóvíz és szennyvíz bekötés esetén 2001. évi CCIX törvény 55/H § értelmében az alábbi szolgáltatási díjak alól mentesül a megrendelő:

„55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.” „

Comments

comments