Adatkezelési tájékoztató

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Adatkezelési Tájékoztató (pdf file)

Belső adatvédelmi felelős:

Pipó Krisztián
Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.
Tel.: +36-52-561-007
E-mail: pipo.krisztian@hbvsz.hu

Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzséber fasor 22/C.
http://www.naih.hu