Cégismertető

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t, mint üzemeltetőt 11 település a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. Tv., valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szólőó1997. évi CXXXV. Tv.9. és 16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a hivatkozott jogszabályokban meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös előnyökre a lakosság arányos teherviselése alapján hozta létre.

A társaság cégneve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.

Jogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság

Elsőszámú vezető: igazgatósági elnök

Társulás tagjai által a szolgáltatóra átruházott feladat és hatáskörök:

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat:

  • Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításával összefüggő közös érdek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása.
  • Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok felkutatásában, készítésében, benyújtásában, megvalósításában.)
  • Lakossági, térségi érdekképviselet
  • A víziközmű üzemeltetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés, melynek munkáját a vonatkozó jogszabályok szerint a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló támogatja. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek feladatköre minden tekintetben megfelel a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek.
A közgyűlésben a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik.

Az Igazgatóság 3 (három) természetes személyből áll.

Elnöke: Will Csaba (Hajdúböszörmény)

Lőrincz László (Hajdúszoboszló)

Bondár Sándor (Berettyóújfalu)

Víziközmű szolgáltatást végző üzemigazgatások:

1. számú üzemigazgatóság: Hajdúböszörmény

2. számú üzemigazgatóság: Hajdúszoboszló

3. számú üzemigazgatóság: Tiszavasvári

4. számú üzemigazgatóság: Berettyóújfalu

Az 1. számú üzemigazgatóság központja 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u.1.
Feladata: a hajdúböszörményi közműtelep üzemeltetési területén lévő települések (Hajdúböszörmény, Bodaszőlő, Hajdúvid, Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert) csatornaszolgáltatási feladatainak ellátása, a hajdúböszörményi szennyvíztisztító telep üzemeltetésének irányítása.

Felügyeleti szervek:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Központi telefonszám: +36 1 459 7777
Központi fax-szám: +36-1 459-7766
Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu
Honlap címe: www.mekh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Postacím: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4001 Debrecen, Pf.: 155.
Ügyfélszolgálat címe: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Telefon: (+36) 52/521-939 vagy 52/521-919
Faxszám: (+36) 52/521-923
Központi e-mail cím: dr.toth.gabriella@katved.gov.hu
Honlap címe: hajdu.katasztrofavedelem.hu/

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postacím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1903 Budapest, Pf.: 314
Ügyfélszolgálat címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Telefon: (+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089
Faxszám: (+36)-1/469-4157
Központi e-mail cím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Honlap címe: www.katasztrofavedelem.hu/

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
Ügyfélszolgálat címe: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Telefon: +36 52 533 924
Faxszám: +36 52 327 753
E-mail cím: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu
Honlap címe: www.nfh.hu

Amended several times 1990.évi LXV of Hajdu Bihar and District Water Utility Services Ltd. is, as operator of 11 municipalities on the local governments. Law and associations of local authorities and cooperation szólőó1997. CXXXV year. for better performance of local government tasks laid down in the legislation, so decide respecting the voluntary Authorities equality and mutual benefits created on the basis of proportional burden borne by the population on the basis of the provisions of the Act and § 16 of the ninth.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.