Irányadó jogszabályok

Vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

- 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

- 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

- 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

- 58/2013 (II.27) Korm. rendelet a 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.